Bezrobocie na globalnym rynku pracy

Bezrobotnych przybywa na całym świecie. Wiele ludzi traci pracę lub nie może jej po prostu znaleźć. Szacuje się, że w 2018 roku liczba osób, które szukają pracy może wzrosnąć do 215 milionów. Wzrost bezrobocia ma być najwyższy w Azji Południowej i Azji Południowo-wschodniej, a w mniejszym stopniu dotknąć Europę Środkową, Bliski Wschód i Afrykę Północną.

Bezrobocie rośnie szczególnie wśród młodych ludzi, którzy bezskutecznie poszukują zatrudnienia na rynku pracy. Nie ma dla nich nowych miejsc pracy, co powoduje, że rynek pracy nie może przyjmować młodych i wykształconych ludzi. W latach 2014-2018, w Afryce Północnej i na Bliskim Wschodzie, stopa bezrobocia wśród młodych ludzi ma wynieść 29%. Taka długotrwała sytuacja może doprowadzić do kryzysu społecznego.

Brak popytu znacznie utrudnia ożywienie światowego rynku pracy. Jednym z powodów bezrobocia jest także brak innowacji. Problem ten dotyka szczególnie Europę, gdzie jest ich mało w porównaniu ze Stanami Zjednoczonymi. Problematyczne są także brak elastyczności pracy i znaczne koszty zatrudnienia. Jedną z metod w walce z bezrobociem jest zatrudnianie pracowników z zagranicy, które oferuje http://www.ekol-system.pl/pl/dla-kandydatow/