Bezrobotni z wyboru

Piękne, przenośne baldachimy do osłony monstrancji podczas procesji eucharystycznej.

Z definicji wynika, że osoba bezrobotna to taka, która nie pracuje, ale jest gotowa do podjęcia pracy w każdym momencie. Obecnie, według GUS, stopa bezrobocia w kraju to 13,5%. Czy sytuacja w Polsce pokrywa się ze słownikową definicją? Według raportu CBOS 60% osób, które uważają się za bezrobotne jest gotowych do rozpoczęcia pracy. Ponad połowa z nich widnieje jako bezrobotna w urzędzie. Mniej niż połowa zarejestrowanych chętnie poszukuje pracy. Wniosek nasuwa się sam – połowa niepracujących takiej pracy nie szuka.

Dlaczego bezrobotnych nie interesuje legalna praca w Polsce? Bo mają inne źródła utrzymania. Niektórzy z nich są utrzymywani przez rodzinę, a inni szukają raczej prac dorywczych. Znacząca mniejszość to ci, którzy korzystają z państwowego wsparcia – z pomocy społecznej. Mały procent korzysta z pomocy organizacji charytatywnych oraz z własnych oszczędności. Zadziwiające, że niektórzy bezrobotni, aż jedna trzecia z nich, trwa w takim stylu życia nawet ponad pięć lat.