Cech rzemieślniczy

Zacznijmy od tego, co oznacza cech rzemieślniczy, jest to nazwa określonych zawodów dzięki takim stowarzyszeniom zawody te nie zanikają są nimi na przykład: ślusarstwo narzędziowe, krawiectwo, stolarstwo i wiele innych. Tego typu zrzeszenia mają na celu: podnoszenie kwalifikacji oraz umiejętności zawodowych, prowadzenie różnego rodzaju szkoleń, przeprowadzanie egzaminów zawodowych oraz reprezentowanie interesów jej członków wobec administracji państwowej.

Prawdopodobnie gdyby nie cech rzemieślniczy wiele zawodów zniknęłaby a na pewno nie rozwijałaby się, poprzestała na technologii służącej od lat. To właśnie dzięki takim organizacjom organy państwowe zauważyły problem, że mamy mnóstwo obywateli, którzy wybierają szkoły bez konkretnego profilu, kończąc je nie mają żadnego zawodu z wyboru lub przymusu nie kontynuują edukacji i w zasadzie nie wiedzą, co mają robić.

https://www.budujekariery.pl/analiza-cv/

Mnóstwo szkół zawodowych o profilach rzemieślniczych zostało zamkniętych, chociaż coraz częściej się do nich powraca, zachęca, ponieważ potrzebujemy taki pracowników wiele tych zawodów można porównać do sztuki np. stolarstwo.