Czy kobiety są narażone na bezrobocie?

Proces rekrutacyjny to najważniejszy etap w poszukiwaniu pracy. Od niego zależy, czy pracodawca zdecyduje się nas przyjąć, czy też złoży ofertę pracy innemu kandydatowi. Niestety, podczas rozmowy kwalifikacyjnej wiele osób czuje się dyskryminowanych, a w szczególności kobiety. Pewne aspekty sprawiają, że panie mają znaczne trudności w znalezieniu pracy i są narażone na bezrobocie.

Niektórzy pracodawcy niechętnie podchodzą do zatrudniania kobiet, ponieważ obawiają się, że mogą one zajść w ciążę. Kobiety pracujące, które spodziewają się dziecka mogą skorzystać z pełnopłatnych zwolnień lekarskich, nie mogą natomiast pracować w godzinach nocnych. Pracodawca nie może ich zwolnić, aż do momentu urodzenia dziecka. Te obowiązki zapewnienia odpowiednich warunków pracy, odstraszają pracodawców. Kobiety mogą być dyskryminowane ze względu na opiekę nad małym dzieckiem. Taka kobieta może korzystać z wolnych dni w przypadku sytuacji losowych, takich jak choroba dziecka.