Czym jest marketing?

Marketing z pewnością można opisać na wiele różnych sposobów i z wykorzystaniem wielu różnych definicji. Warto jednak zastanowić się nad tym, czym tak właściwie jest. Z jednej strony, to prostu pewien proces komunikowania się w społeczeństwie, którego celem jest realizacja celów danego przedsiębiorstwa. Z drugiej jednak strony, sam marketing to także szereg wielu narzędzi, które firmy mogą wykorzystywać właśnie do tego, by dotrzeć do odbiorcy. Samo pojęcie marketingu jest na tyle szerokie, że zawiera się w nim wiele różnych elementów – głównie dlatego tak ciężko jest zawrzeć krótką i zwięzłą definicję marketingu. To, co pewne to oczywiście że marketing jest niezwykle ważny dla każdego przedsiębiorstwa, które wchodzi na rynek. Łączy on bowiem działalność produkcyjną czy handlową danej firmy z potrzebami nabywców. Przedsiębiorstwa niejako po to właśnie powstają – aby jak najlepiej zaspokoić potrzeby odbiorcy i wyjść naprzeciw oczekiwaniom klientów. W związku z tym, każde przedsiębiorstwo powinno podejmować odpowiednie działania marketingowe.

Sęk w tym, że marketing może mieć bardzo różne oblicza. W związku z tym, warto je tutaj wyróżnić: 1. Marketing internetowy – coraz prężniej rozwijająca się gałąź marketingu, przede wszystkim ze względu na wciąż rosnące znaczenie sieci w naszym codziennym życiu. Digital marketing to w tej chwili jeden z najważniejszych rodzajów marketingu. W jaki sposób firmy mogą wykorzystać marketing w internecie, by odnieść sukces? Chodzi tutaj przede wszystkim o e-mail marketing, pozycjonowanie stron WWW, działania z zakresu SEO oraz SEM, kontent marketing czy działalność na różnego rodzaju portalach społecznościowych, co bardzo często stanowi dziś podstawę w komunikacji z klientami. 2. Push marketing – chodzi tutaj przede wszystkim o działania wychodzące, które inicjowane są przez firmę. Kieruje się je do osób, które niekoniecznie oczekują kontaktu ze strony przedsiębiorstwa, a w tym celu wykorzystuje się na przykład telemarketing, kampanie w ramach e-mail marketingu czy różne inne formy marketingu bezpośredniego. 3.

Reklama w środkach masowego przekazu – będzie to więc reklama za pośrednictwem radia, prasy oraz telewizji. To wciąż niezwykle popularny środek marketingowe, który wykorzystywany jest przez wiele firm z różnych branż. 4. Event marketing – w tym przypadku mowa o promocji firmy (lub też jej produktów bądź usług) w ramach organizowanych wydarzeń. Mogą być to konferencje albo seminaria branżowe, jak również udział w różnego rodzaju targach, gdzie firmy wystawiają swoje własne stanowiska. W tym marketingu zawiera się także sponsoring innych wydarzeń, które to organizowane są przez różne inne podmioty. 5. Mobile marketing – do działań marketingowych wykorzystuje się więc przede wszystkim urządzenia przenośne takie jak tablety, laptopy czy smart fony. Dzięki nim możemy na przykład komunikować się z odbiorcą za pomocą SMS-ów lub też wykorzystywać różnego rodzaju aplikacje mobilne do promocji oraz informowania o produktach/usługach naszego przedsiębiorstwa.