MATLAB

Nazwa programu MATLAB pochodzi od słów Matrix Labolatory – początkowo był on wykorzystywany bowiem głównie do obliczeń numerycznych macierzy. Obecnie ma o wiele szersze zastosowanie, głównie w środowisku inżynierskim.

MATLAB to dziś przede wszystkim interaktywne środowisko służące do wykonywania obliczeń naukowych oraz inżynierskich. Stosuje się go również do tworzenia różnego rodzaju symulacji komputerowych.

Jego najbardziej charakterystyczną cechą jest bardzo duża liczba bibliotek oraz ogromne możliwości rozbudowy przez użytkownika – głównie przez pisanie własnych funkcji. Jeśli chodzi natomiast o grafikę, w MATLABIE narysujemy dwuwymiarowe i trójwymiarowe funkcje.

Możemy też wizualizować otrzymane wyniki obliczeń – zarówno pod postacią rysunków, jak i animacji. Jedną z głównych wad MATLABU jest jego dostępność – udostępniany jest on bowiem wyłącznie na licencji zamkniętej.

Istnieją oczywiście odpowiedniki rozprowadzane na licencji FLOSS, jak np. Octave.

Żaden z nich nie daje jednak użytkownikowi tylu możliwości co MATLAB.