Rolnicy dobrze wiedzą, że nienawożone pole nie przyniesie urodzajnych plonów. Nawóz jest doskonałym sposobem na dostarczenie roślinom odpowiednich składników pokarmowych. Stosowanie samych nawozów mineralnych nie wystarczy by uzyskać najlepsze efekty. Ważnym aspektem jest żyzna gleba, odznaczająca się wysokim poziomem próchnicy i flory bakteryjnej, które zapewnia wykorzystywanie obornika.

Nawożenie pól obornikiem przynosi wiele zalet, jednak trzeba stosować go w odpowiedni sposób. Złe dawkowanie może szkodliwie wpłynąć na glebę oraz wodę i zanieczyścić je związkami azotu oraz fosforu. Należy pamiętać, że nawóz naturalny nie powinien przekroczyć 170 kg N/ha. Odpowiednim terminem na nawożenie pola jest wczesna wiosna (przy glebach lekkich) lub późna jesień (przy glebach ciężkich i zwięzłych).

Trzeba pamiętać, by unikać stosowania nawozów naturalnych w okresie letnim oraz wczesną jesienią, gdyż może to skutkować wymywaniem azotu przez wody gruntowe. Obornik zawsze powinien być stosowany równomiernie, na całej powierzchni pola. Nawozy naturalne koniecznie należy przykryć bądź wymieszać z glebą najpóźniej następnego dnia po wywiezieniu. Stosowanie obornika zabronione jest w obszarach ochronnych źródeł wody, ujęć, kąpielisk oraz przy brzegach zbiorników.