MATLAB

Nazwa programu MATLAB pochodzi od słów Matrix Labolatory – początkowo był on wykorzystywany bowiem głównie