MATLAB

Nazwa programu MATLAB pochodzi od słów Matrix Labolatory – początkowo był on wykorzystywany bowiem głównie

SQL

SQL, czyli Structured Query Language, to stworzony w latach 60. XX wieku przez firmę IBM