Pomoc państwa dla bezdomnych

Państwo jest główną jednostką zobowiązaną do niesienia pomocy ludziom bezdomnym. Niesienie tej pomocy nakazuje zarówno Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej, jak również ustawa mówiąca o zapobieganiu szerzenia się bezdomności w kraju. Na mocy tych praw państwo zobowiązane jest do budowania i odpowiedniego przygotowywania schronisk i domów noclegowych, w których bezdomni będą mogli znaleźć schronienie.

A to schronienie szczególnie potrzebne jest w okresie zimowym, kiedy istnieje bardzo duże ryzyko narażenia zdrowia człowieka przebywającego na uporczywym mrozie. Równie bardzo potrzebna jest pomoc w okresie letnim, kiedy doskwierają upały. W tym czasie bezdomni powinni również mieć możliwość schronienia się w domu noclegowym.

Państwo zobowiązane jest także do tego, aby zapewnić bezdomnym ciepły posiłek i napój w okresie zimowy, a także wodę w czasie lata. Jest to podstawowy typ pomocy, który tak naprawdę nie rozwiązuje problemu bezdomności, a jedynie go maskuje i w pewien teoretyczny sposób zmniejsza. Prawdziwą pomoc państwo dałoby bezdomnym, gdyby zagwarantowało tym ludziom pracę i możliwość uzyskania i utrzymania dzięki temu mieszkania komunalnego, lub socjalnego.

Dopiero takie podejście byłoby w stanie stopniowo minimalizować problem bezdomności w kraju.