Software

MATLAB

Nazwa programu MATLAB pochodzi od słów Matrix Labolatory – początkowo był on wykorzystywany bowiem głównie

SQL

SQL, czyli Structured Query Language, to stworzony w latach 60. XX wieku przez firmę IBM

Perl

Perl to język stworzony przez Larry’ego Walla w 1987 roku, który inspirację przy jego tworzeniu

Ruby

Ruby został stworzony w 1995 roku przez programistę wolnego oprogramowania z Japonii – Yukihiro Matsumoto

C

Cto jeden z języków, który powstał na bazie strukturalnego języka C. Ta kontynuacja dzieła Dennisa