Archiwum Kategorii: Software

MATLAB

Nazwa programu MATLAB pochodzi od słów Matrix Labolatory – początkowo był on wykorzystywany bowiem głównie do obliczeń numerycznych macierzy. Obecnie ma o wiele

SQL

SQL, czyli Structured Query Language, to stworzony w latach 60. XX wieku przez firmę IBM strukturalny język zapytań. Stosuje się go głównie do tworzenia i modyfikowania baz

Perl

Perl to język stworzony przez Larry’ego Walla w 1987 roku, który inspirację przy jego tworzeniu czerpał m.in. z języków C oraz sed, sh oraz awk. Ideą przyświecającą

Ruby

Ruby został stworzony w 1995 roku przez programistę wolnego oprogramowania z Japonii – Yukihiro Matsumoto znanym również pod pseudonimem Matz. Jest to w pełni

C

Cto jeden z języków, który powstał na bazie strukturalnego języka C. Ta kontynuacja dzieła Dennisa Ritchiego została stworzona przez Bjarne Stroustrupa już w 1983 roku.