SQL, czyli Structured Query Language, to stworzony w latach 60. XX wieku przez firmę IBM strukturalny język zapytań. Stosuje się go głównie do tworzenia i modyfikowania baz danych oraz umieszczania i pobierania z nim danych. SQL to dziś wręcz standard obsługiwania baz danych – w potocznym języku korzystanie z relacyjnych baz danych nazywa się nawet korzystaniem z SQLa.

Jest to język deklaratywny, co oznacza, że decyzje dotyczące przechowywania i pobierania danych pozostawia się systemowi zarządzania bazą danych, w skrócie DBMS. Jeżeli spojrzymy na SQL z technicznego punktu widzenia, zobaczymy, że jest to język umożliwiający wyłącznie komunikację z bazami danych – niemożliwym jest napisanie w nim kompletnego programu. Ze względu na trzy formy SQL-a: interakcyjną, statyczną oraz dynamiczną, jego zastosowanie może być bardzo różne. Obecnie na popularności zyskuje PL/SQL, czyli rozszerzenie tego języka umożliwiające programistom tworzenie pętli, instrukcji warunkowych oraz stosowanie zmiennych.