Zasady dobrej współpracy

Udana kooperacja w firmie jest uzależniona od różnych czynników, ale kwestią decydującą jest czynnik ludzki. To ludzie tworzą zespół, więc od ich zachowania i podejścia do siebie nawzajem zależy atmosfera i jakość wykonywanej pracy.

tdu.com.pl w poznaniu 4d usg usg 4d poznań ultrasonografia 4d

Bardzo ważny jest szacunek – warto go sobie okazywać niezależnie od stopnia zawodowej podległości. Uśmiech i dobre nastawienie wobec ludzi również może tylko pomóc i pozwala na bieżąco rozładowywać wszelkie napięcia.

Liczy się kultura – używanie zwrotów grzecznościowych musi być normą bez względu na to, z kim się rozmawia i jaką funkcję się pełni. Źle postrzegane są zachowania wścibskie, mogące rodzić podejrzenia o to, czy nie jesteśmy czyjąś „wtyką”.

Dlatego nie należy podglądać cudzych notatek, podpatrywać tego, co jest na cudzym monitorze ani podsłuchiwać rozmów. Jeśli zdarzy się tak, że zachorujemy, powinniśmy postarać się o zwolnienie i zostać w domu.

Nic dobrego z naszej obecności nie wyniknie, gdy przy okazji zarazimy innych. Bądźmy pomocni wobec siebie, ale nie wykorzystujmy i nie dajmy się wykorzystać.

Przestrzegajmy też zakresu naszych kompetencji.