Bezrobocie, napięcia polityczne czy nierówności społeczne. Najpoważniejsze problemy na świecie

Problem bezrobocia został uznany jako jedno z największych zagrożeń, które czyhają na społeczeństwo w 2015 roku. Pomimo wzrostu gospodarczego, wciąż brakuje miejsc pracy, nawet w krajach, które rozwijają się w szybkim tempie. W poszukiwaniu pracownika do swojej firmy warto sprawdzić: 

Do puli zagrożeń zalicza się również nierówności społeczne, a co się z tym wiąże rozwarstwienie dochodów. Rodzi to problemy dla gospodarki krajowej, ale i tej globalnej. Problem związany jest również z niestabilnym przywództwem. Politycy zaliczają coraz więcej wpadek, a społeczeństwo traci zaufanie do rządzących. Pociąga to za sobą protesty i demonstracje. Niebezpieczne są także napięcia polityczne, które mogą prowadzić do konfliktów, w tym zbrojnych.

Na tle Europy, to właśnie w Polsce jest najbardziej zanieczyszczone powietrze. Zanieczyszczone środowisko to poważny problem, z którym mierzą się kraje dążące do wzrostu gospodarczego. Może doprowadzić do zmian klimatycznych, a te do wielu katastrof naturalnych. Tam, gdzie o dostęp do czystej wody trudno, wybuchają konflikty wewnętrzne.