Fundacje dla kobiet

Jest wiele fundacji i różnych założeniach, niektóre z nich są stworzone specjalnie dla kobiet dla tych, które są chore, które były narażone na przemoc w rodzinie lub dla tych, które samotnie wychowują dzieci.

Bardzo często założycielami fundacji są osoby, które same miały ciężką sytuację życiową, dzięki czemu posiadają wyjątkową empatię i wrażliwość a co za tym idzie chęć pomocy innym.

Fundacje działają od wielu lat, ale od relatywnie niedawna są reklamowane w telewizji, rozgłośniach radiowych i w wielu innych miejscach a wszystko po to by osoby, które potrzebują pomocy lub znają osoby potrzebujące, wiedziały gdzie się zgłosić.

Ludzie pracujący w fundacjach to bardzo często wolontariusze, którzy za swoją pracę nie otrzymują nic w zamian prócz satysfakcji i jest to chyba najpiękniejszy aspekt ich pracy bezinteresowność i wrażliwość, część z nich to osoby wykwalikowane lekarze, pielęgniarki, psycholodzy a część przechodzi szkolenia przed podjęciem współpracy w fundacji przez jej pracowników.