Organizacje pracodawców

Organizacje pracodawców to jedna z form stowarzyszeń, która gromadzi swoich członków w celu ochrony interesów pracodawców wobec organów państwowych oraz związków zawodowych.

Tak jak pracownicy mają prawo do zakładania stowarzyszeń w postaci związków zawodowych tak ich zwierzchnicy, właściciele firm mogą zrzeszać się w organizacjach pracodawców.

Każdy obywatel Polski ma prawo do przynależenia do związku, ma też prawo taki związek powoływać do życia, jeśli spełnia określone kryteria, każdy chce czuć się bezpiecznie i by jego prawa były szanowane.

Chociaż pozornie może to wyglądać jak prowadzenie dwóch antagonistycznych obozów, absolutnie tak nie jest.

Po pierwsze nie każdy pracownik i pracodawca nalezą do jakiś organizacji po drugie każdy chce mówiąc kolokwialnie dbać o swój interes.

Poza wiodącą ideą stowarzyszeń są jeszcze poboczne mówiące o chociażby wymianie doświadczeń i umiejętności wewnątrz jednej organizacji czy podejmowania współpracy, bo przecież takie organizacje są zakładane z myślą o kolaboracji wspólnego celu.