Pomoc socjalna dla bezdomnych

Osoby bezdomne mogą liczyć na różnego rodzaju pomoc oferowaną im przez Ośrodki Pomocy Społecznej oraz innego typu organizacje pozarządowe. W szczególności mogą liczyć na schronienie i wyżywienie, ale również pomoc socjalną.

W ramach tego typu pomocy, bezdomni mają możliwość „wyjścia z bezdomności” i uzyskania mieszkania socjalnego. Dodatkowo mogą także liczyć na pomoc w uzyskaniu stopnia niepełnosprawności, świadczenia rentowego, czy emerytalnego.

Pomoc socjalna dla osób bezdomnych to również konsultacje psychologiczne i terapeutyczne. Rozmowy z psychologiem pozwalają bezdomnym na powrót do normalnego funkcjonowania i odnalezienia się w społeczeństwie.

Przyczyniają się one również do zmiany sposobu życia bezdomnych. Często prowadzą do tego, że bezdomni zaczynają zdawać sobie sprawę z tego, że bezdomność nie jest niczym normalnym.

Z taką świadomością ludzie pozostający bez dachu nad głową, mogą także skorzystać z pomocy prawnej, która również jest wpisana w definicję pomocy socjalnej. Celem pomocy socjalnej jest przede wszystkim uświadomienie ludzi bezdomnych, że sytuacja w jakiej się znajdują nie jest sytuacją normalną.

Nie jest sytuacją bez wyjścia, dlatego warto walczyć o lepsze życie.