Rolnictwo społeczne – rozwiązanie problemu bezrobocia wśród rolników?

Bezrobocie na wsiach wciąż utrzymuje się na wysokim poziomie. Z powodu przeludnienia terenów wiejskich, jest to rodzaj bezrobocia ukrytego. Problem dotyka w szczególności rolników, którzy posiadają gospodarstwa rolne nie przekraczające 15 ha. W takiej sytuacji, rolnicy muszą zmierzyć się z koniecznością reorientacji zawodowej, która jednak nie jest mile widziana.

Pomysłem na poradzenie sobie z problemem nadmiaru ludzi do pracy jest rolnictwo opiekuńcze. Założeniem rolnictwa społecznego jest skłonienie ludzi z gospodarstw rolnych, by opiekowali się starszymi ludźmi z miast. Z takiego rozwiązania mogłyby skorzystać w szczególności gospodarstwa agroturystyczne i stworzyć coś w rodzaju małych domów opieki społecznej, dla starszych osób czy samotnych matek z dziećmi.

Rozwiązanie to jest dość popularne na Zachodzie. W Polsce mógłby być jednak problem z finansowaniem takich domów pomocy oraz z przejmowaniem zachodnich wzorców przez polskich rolników.