Streetworkerzy pomagają bezdomnym

Oprócz schronisk, noclegowni, czy Ośrodków Pomocy Społecznej, pomoc bezdomnym niosą także streetworkerzy. To osoby, których celem jest pomaganie osobom bezdomnym spotkanym na ulicy. W głównej mierze pomoc ta dotyczy motywowania bezdomnych do „wyjścia” z bezdomności. Pokazania, że istnieje inne, lepsze życie, o które warto walczyć. Streetworkerzy są pewnego rodzaju psychologami, którzy są uosobieniem różnych instytucji. Pomagają bezdomnym stanąć na nogi, poprzez wspieranie ich w sferze zawodowej i społecznej. Starają się na nowo uczyć bezdomnych funkcjonowania w społeczeństwie.

Prowadzą ewidencję zgłoszeń o pomoc, jak również nieformalne grupy wsparcia. Kierują zainteresowanych bezdomnych na wywiady środowiskowe, których celem jest świadczenie pomocy społecznej. Streetworkerzy współpracują z Ośrodkami Pomocy Społecznej, Strażą Miejską, służbą zdrowia, czy policją. Dzięki temu są w ciągłym kontakcie z jednostkami, które mogą udzielić bezdomnym dodatkowej pomocy. Streetworkerzy niosą bezdomnym pomoc przede wszystkim mentalną. Jednak dzięki współpracy z organizacjami państwowymi te osoby są również w stanie pomóc bezdomnym w sposób bardziej formalny. Każdy może zostać streetworkerem – Ty również.

Zastanawiałeś się kiedyś nad tym, by nieść pomoc innym?.