Zakres pomocy świadczonej przez Ośrodki Pomocy Społecznej na rzecz bezdomnych

Osoby bezdomne mają możliwość korzystania z pomocy wielu instytucji. Jedną z nich są Ośrodki Pomocy Społecznej, których zakres pomocy na rzecz bezdomnych jest najszerszy.

Ośrodki Pomocy Społecznej pomagają bezdomnym zgodnie z ostatnim miejscem zameldowania bezdomnego. Na przykład osoba obecnie pozostająca bez dachu na głową, która wcześniej zamieszkiwała Bydgoszcz, należy do konkretnego ośrodka znajdującego się na terenie tego miasta.

Ośrodki Pomocy Społecznej oferują szeroki zakres pomocy bezdomnym. Przede wszystkim wspomagają ich finansowo w postaci zasiłków stałych, okresowych, lub celowych.

Dodatkowo oferują także posiłki i pomoc rzeczową, która w szczególności dotyczy ubrań oraz artykułów codziennego użytku. Do zadań ośrodków należy także zapewnienie bezdomnym schronienia, a przede wszystkim noclegu, w szczególności w okresie zimowym.

Dodatkowo ośrodki pomagają bezdomnym w poszukiwaniu pracy, w podjęciu leczenia i terapii odwykowej, w załatwianiu spraw urzędowych, w tym także wyrobieniu na przykład dowodu osobistego, jak również w uzyskaniu pomocy medycznej. Ośrodki Pomocy Społecznej niosą bezdomnym pomoc, która jest niezbędna i bez niej trudno byłoby tym ludziom normalnie funkcjonować w społeczeństwie.